Magnetoterapia Biomag Lumina Clinic
Patentovaná 3D pulzná magnetoterapia

Aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie vedie k niekoľkým základným biologickým efektom v tkanivách. Je to hlavne efekt protibolestivý, vazodilatačný a stimulujúci hojenie. Každá aplikácia v rozsahu celého frekvenčného spektra 1 – 81 Hz prístrojov Biomag v sebe zahŕňa všetky uvedené efekty v rôznom stupni intenzity. Všeobecne platí, že nízke frekvencie ovplyvňujú najviac všetky bolestivé stavy a menej stimulujú hojenie. Stredné frekvencie majú najsilnejší efekt vazodilatačný (rozširovanie ciev) a vysoké stimulačné frekvencie majú dominantný efekt hojivý a regeneračný.

Ako sa pozitívne prejaví vplyv magnetoterapie Biomag pri jednotlivých diagnózach a ako sú nastavené programy magnetoterapie Biomag sa dozviete práve na týchto stránkach. V ľavom menu môžete zvoliť skupinu diagnóz (indikácií) podľa časti tela a ďalej jednotlivé diagnózy (indikácie) týkajúce sa práve zvolenej časti tela.

Liečebné účinky nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (NPMP) a magnetoterapie

Magnetoterapia ovplyvňuje rad zdravotných ťažkostí. Aplikuje sa na rôzne časti tela a využíva ju niekoľko medicínskych odborov.

Biologické zmeny v tkanivách vznikajúce pôsobením nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (magnetoterapia) je možné kladne využiť u celého radu zdravotných problémov.  Účinky je možné zhrnúť do šiestich základných liečebných skupín a efektov:

  • protibolestivý (analgetický)
  • myorelaxačný (uvoľňujúci spazmy)
  • protiopuchový (protiedémový)
  • vazodilatačný (rozširujúci krvné riečisko)
  • detoxikačný (odbúravanie škodlivín) a urýchľujúci látkovú výmenu
  • hojivý a regeneračný, protizápalový, protireumatický

 

Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)

Pre fyzikálnu terapiu na princípe elektromagnetických pulzov sa najčastejšie používa pojem pulzná (pulzová) magnetoterapia. Tiež je možné stretnúť sa s názvom elektromagnetická terapia alebo indukčná terapia. V angličtine sa obvykle používa skratka PEMF. Základným princípom pôsobenia tejto terapie je generovanie elektromagnetických pulzov.

Generované pulzy prenikajú cez odev aj ľudské tkanivo, až do miesta aplikácie. Tieto pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu), vďaka ktorým pulzná magnetoterapia ovplyvňuje rôzne zdravotné stavy.

Aké sú účinky, efekty a vlastnosti tejto metódy? Ako dosiahnuť najlepšie výsledky? Tieto a ďalšie informácie sa dočítate v ďalšej časti tejto stránky. Dozviete sa tu tiež ako vybrať kvalitné prístroje magnetoterapie a čo si prečítať pred začiatkom aplikácií.