Biomag Lumina Clinic

Magnetoterapia

Magnetoterapia ovplyvňuje rad zdravotných ťažkostí. Aplikuje sa na rôzne časti tela a využíva ju niekoľko medicínskych odborov.

Aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie vedie k niekoľkým základným biologickým efektom v tkanivách. Je to hlavne efekt protibolestivý, vazodilatačný a stimulujúci hojenie. Každá aplikácia v rozsahu celého frekvenčného spektra 1 – 81 Hz prístrojov Biomag v sebe zahŕňa všetky uvedené efekty v rôznom stupni intenzity. Všeobecne platí, že nízke frekvencie ovplyvňujú najviac všetky bolestivé stavy a menej stimulujú hojenie. Stredné frekvencie majú najsilnejší efekt vazodilatačný (rozširovanie ciev) a vysoké stimulačné frekvencie majú dominantný efekt hojivý a regeneračný.

30 minút ošetrania – jedno sedenie za cenu 5€

Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)

Pre fyzikálnu terapiu na princípe elektromagnetických pulzov sa najčastejšie používa pojem pulzná (pulzová) magnetoterapia. Tiež je možné stretnúť sa s názvom elektromagnetická terapia alebo indukčná terapia. V angličtine sa obvykle používa skratka PEMF. Základným princípom pôsobenia tejto terapie je generovanie elektromagnetických pulzov.

Generované pulzy prenikajú cez odev aj ľudské tkanivo, až do miesta aplikácie. Tieto pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu), vďaka ktorým pulzná magnetoterapia ovplyvňuje rôzne zdravotné stavy.

 

Liečebné účinky nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (NPMP) a magnetoterapie

Biologické zmeny v tkanivách vznikajúce pôsobením nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (magnetoterapia) je možné kladne využiť u celého radu zdravotných problémov.  Účinky je možné zhrnúť do šiestich základných liečebných skupín a efektov: 

  • protibolestivý (analgetický)
  • myorelaxačný (uvoľňujúci spazmy)
  • protiopuchový (protiedémový)
  • vazodilatačný (rozširujúci krvné riečisko)
  • detoxikačný (odbúravanie škodlivín) a urýchľujúci látkovú výmenu
  • hojivý a regeneračný, protizápalový, protireumatický