ENDERMOTHERAPIE

ENDERMOTHERAPIE

Výsledkom ošetrenia je zlepšenie tkanivovej pružnosti, zmenšenie objemu ošetrovanej oblasti.

bolesti krce noh mmcare