ENDERMOSPORT

Výsledkom ošetrenia je zahriatie svalov pred tréningom a rekonvalescencia po svalovej záťaži.

Štúdie o účinkoch LPG techniky na zotavenie svalovej funkcie po intenzívnom cvičení ukazuje rýchlejšie zotavenie ošetrenej strany v porovnaní s neošetrenou stranou ako dôsledok odstránenia opuchu, čo vedie k zníženiu bolesti.

Odporúčanie: Na dosiahnutie výsledkov je odporúčané 10 – 12 ošetrení aplikovaných 2 – 3x týždenne.

LPG terapie

Ponúkame Vám

ENDERMOTHERAPIE

Zdravotné očetrenia.

ENDERMOSPORT

Športové ošetrenia.

LIPOMASSAGE

Estetické ošetrenia.