ENDERMOSPORT

Výsledkom ošetrenia je zahriatie svalov pred tréningom a rekonvalescencia po svalovej záťaži.

Štúdie o účinkoch LPG techniky na zotavenie svalovej funkcie po intenzívnom cvičení ukazuje rýchlejšie zotavenie ošetrenej strany v porovnaní s neošetrenou stranou ako dôsledok odstránenia opuchu, čo vedie k zníženiu bolesti.

endermologie mmcare